radiacia.jpg

Радиация

Този материал е иницииран от трагичните събития около атомната централа в Япония, но идея за такъв обзор на проблемите, свързани…

diabet.jpg

Диабет тип 1

Диабет тип 1 представлява неспособност за метаболизация на въглехидратите, което е резултат от недостатъчно производство на инсулин или от неадекватното…