Хомеопатия в Швейцария

Швейцария е държава, която обикновено се дава за пример и образец в най-различни области. Известна е болката на българите за Швейцария на Балканите от преди 100 години, която и до днес продължава да се припява с въздишка от патриоти на маса (макар българското село да изглежда доста по-приветливо, отколкото някои места в провинция Юра, които в ранна пролет сякаш са излязли от филм на ужасите).

Швейцарски са и 2 от десетте най-големи фармацевтични компании в света – Roche и Novartis, с общ годишен оборот от над 90 милиарда долара – за сравнение брутният вътрешен продукт на България е $51 милиарда.

В края на 2011 г, Швейцарското правителство публикува резултатите от доклад, оценяващ ефективността на хомеопатичната медицина и препоръчва разходите за хомеопатично лечение да се покриват от здравната система на Швейцария (реално изследванията са извършени през 2006 г, но публикацията на оценките и на препоръките на комисията става през 2011).

Докладът е резултат от желанието на мнозинството от хората в Швейцария да имат достъп до алтернативни методи на лечение. Интересното е, че това желание се подкрепя и от медицинската професия в Швейцария. Според резултатите от доклада, близо половината от хората в Швейцария ползват една или друга форма на алтернативна медицина. Близо половината и от медицинските специалисти в Швейцария считат алтернативните методи на лечение за ефикасни. Осемдесет и пет процента (85%) от хората в Швейцария желаят различни алтернативни методи на лечение да се покриват от здравната каса на страната. И не на последно място хората искат болниците в Швейцария да предлагат едновременно конвенционални и алтернативни методи на лечение.

В Швейцария съществува опит в прилагането на алтернативни методи на лечение. В периода 1998 – 2005 г, Швейцария включва различни алтернативни методи на лечение, които се покриват от здравната осигурителна система – хомеопатия, традиционна Китайска медицина, билколечение, антропософска медицина и нюротерапия (използването на локална анестезия за лечение на хронични заболявания). Този период от 7 години е предварителен, докато правителството подготви обзорно и подробно изследване за ефективността на различните видове алтернативни терапии и вземе окончателна позиция по проблема. След обнародването на резултатите от това ново изследване, правителството на Швейцария окончателно включва хомеопатията и определен брой алтернативни методи на лечение в групата на терапиите, които се покриват от здравната каса на Швейцария.

Както е и традицията в Швейцария, след обнародването на доклада на правителството се провежда и референдум за включването на хомеопатията и определен брой алтернативни методи на лечение като част от здравно-осигурителната система на Швейцария. Повече от 2/3 от хората подкрепят идеята, в резултат на което това става част от конституцията на Швейцария.

Докладът на правителството е озаглавен „Оценка на Здравната Технология” (Health Technology Assessment). Това представлява най-задълбоченото изследване на хомеопатията в света, извършено от официална правителствена организация. Докладът обобщава данните от рандомизирани, клинични изследвания с двойни контролни и плацебо групи, оценяващи ефективността на различни хомеопатични лекарства, както и „реалната клинична ефикасност”, безопасност и целесъобразност на хомеопатичното лечение.

Резултатите от проведеното изследване включва най-различни мета анализи, епидемиологични, лабораторни и клинични изследвания. Изследванията на базата на които се правят и препоръките към правителството оценяват качеството и дизайна на изследванията, тяхното провеждане (вътрешна валидност) и доколко подходящо е изследването спрямо начина по който се практикува хомеопатията (външна валидност). Последното е особено важно, защото често ефективността на хомеопатичното лечение се извършва от медицински специалисти от лагера на конвенционалната медицина, които нямат ясна идея за особеностите на хомеопатичното лечение, и които например правят оценка за ефективността на хомеопатията, като използват хомеопатичен препарат, който не е основен и се прилага рядко в лечението на определено заболяване.

Според резултатите на доклада, хомеопатията притежава регулаторен ефект, .т.е имат балансиращ или нормализиращ ефект върху редица заболявания, както и предизвиква различни промени на клетъчно ниво в организма.

Според доклада, хомеопатичното лечение е било най-ефективно при лечение заболяванията на горните дихателни пътища и респираторните алергии. В 6 от 7 изследвания, хомеопатичното лечение се оказва по-ефективно от конвенционалното, медицинско лечение (в седмото изследване ефективността на хомеопатичното и конвенционалното медицинско лечение са оказват еднакви). Допълнително, според резултатите от доклада при хомеопатичните терапии не се наблюдават странични ефекти, нещо което не може да се твърди при медицинските терапии. В 12 от 16 изследвания, хомеопатичните методи на лечение показват позитивни резултати в сравнение с рандомизирани плацебо групи.

Авторите на доклада не пропускат да отбележат и негативната оценка за ефективността на хомеопатичното лечение в един от анализите (Shang, et al, 2005), като подчертават че това изследване е многократно критикувано както от поддържници така и противници на хомеопатията.

Share this post

PinIt
scroll to top