Артериални Плаки

Съвременната медицинска наука реално не предлага алтернатива за борба с натрупването на плаки по артериалните съдове, освен използването на лекарства, понижаващи холестерола (статини). Проблемът е, че тази група лекарства влияе само на производството на холестерол от черния дроб и не влияе на вече съществуващите плаки по артериите.

Три Алтернативни Режима за Изчистване на Артериите

Съществуват, обаче, 3 основни, алтернативни метода за повлияване на вече съществуващите отлагания по артериите:

1. Терапия на Линус Поулинг и Матиас Рат (Dr. Linus Pauling и Dr. Matthias Rath)

Терапията на Поулинг и Рат е базирана на коренно противоположна идея за генезата на сърдечно-съдовите заболявания. В основата й е ролята на колагена в поддържане структурата на съдовете. Здравината и еластичността на кръвоносните съдове е пряко зависима от количеството и ефективността на колагенните влакна. Дефицита на витамин С (и някои други минерали) компрометират способността на организма да възстановява уврежданията в кръвоносните съдове. Тези увреждания могат да бъдат най-различни – механични, окислителни и т.н. При хроничния дефицит на витамин С, макар и с по-бавни темпове, се развива същата картина – намалената еластичност на колагенните влакна не са в състояние да възстановяват уврежданията по съдовете. В тази ситуация организмът се опитва да „запуши пробойните“ с каквото намери. Това са различни липопротеини и най-често холестерол. Така че натрупването на холестеролни плаки е реакция на организма, а не заболяване, което е функция на увеличен внос на холестерол. Затова и логиката и терапиите, целящи да намалят холестерола в кръвта, не работят.

Линус Поулинг и Матиас Рат представят своята теория през 1990 и тя се основава на лабораторни изследвания с морски свинчета. Морските свинчета са едни от малкото бозайници, които не произвеждат витамин С. Други такива са хората. Това е резултат от мутация в L-gulono-lactone oxidase, която се случва преди милиони години и се смята, че е пряко свързана с метаболизма на захарите. Според данните на Поулинг и Рат намалените количества на витамин С в стените на кръвоносните съдове се заместват от липопротеини.

Програмата, която предлагат Линус Поулинг и Матиас Рат, включва 40 мг витамин С на килограм телесна маса на ден. За 70-килограмов човек дозировката е 70Х40мг = 2800мг витамин С дневно. Съществуват редица модификации на терапията на Поулинг и Рат с количества витамин С, много по-високи от тези. Когато витамин С се приема в мега дозировки (над 10 грама на ден), допълнително се развиват и силно окислителни процеси в орагнизма, включително и в кръвта, които притежават антибактериално действие, както и антинеопластично действие.

2. Хондроитин сулфат/лецитинова терапия на Лестър Морисън

Лестър Морисън (Lester Morrison) формулира своя режим за лечение на уврежданията в кръвоносните съдове през 70-те години на 20 век (преди появата на леченитето със статини). Морисън демонстрира още пред 60-те години, че лецитина (фосфатидил холин) намалява образуването на артериални плаки. По-късно Морисън демонстрира и в лабораторни условия, и при хора, че приема на 5000 мг хондроитин сулфат предизвиква драмитчно подобрение на състоянието на пациентите и намалява смъртността на хората, страдащи от исхемична болест на сърцето.

3. Л-аргинин/Витамин D3 Терапия

Програмата базирана на Л-аргинин/Витамин D3 се предлага от Джоузеф Прендергаст (Joseph Prendergast). Според Прендергаст болшинството от артериалните плаки представляват калцификати, а не натрупвания на холестерол. Режима на Прендергаст включва 5000 мг от Л-аргинин и 5000 мг от Витамин D3 дневно. Л-аргинина спомага за намаляване броя на нестабилните плаки по кръвоносните съдове. Нестабилните плаки по съдовете са основната причина за острата сърдечна недостатъчност и инфаркта, а не предлаганата картина на постепенно запушващи се кръвоносни съдове в резултат на наслагването на плаки по съдовете. Тъй като нестабилните плаки се съставени най-вече от калций, противо-калцифициращи агенти като витамин К, витамин D3, магнезий спомагат за „стопяването“ на тези отлагания.

Share this post

PinIt
scroll to top