plastic.jpg

Женски Води

За водата се сещаме все по-често. Заради постоянно увеличаващите се сметки за вода, заради сушата по селата през лятото, заради…