lung_cancer.jpg

Рак на Белия Дроб

В повечето индустриализирани страни, ракът на белия дроб е най-разпространеното злокачествено заболяване, което води до смърт при мъжете. Тютюнопушенето отдавна…