nevron.jpg

Невропатия

Регулацията функцията на нервите се осъществява посредством три бариери (мембрани) – периневралната (около нервите), нервно-кръвната и нервно-цереброспинална. Дисфункцията на която…