Доктор Здраве Доктор Здраве (ДЗ) е проект който цели да разчупи съвременната парадигма касаеща здравето и медицината като изследва критично ефективността на терапиите и лекарствата които предлага както медицинската наука, така и природосъобразната или алтернативна медицина.

По обясними причини, Докто Здраве не може, а и мяма за цел, да предлага индивидуални съвети и препоръки за различни заболявания и проблеми. Такъв лечебен режим, оптимално, би трябвало да може да се разработи, съвместно с лекуващият ви лекар.

Информацията предлагана на страниците на Доктор Здраве цели единствено да предлага критична информация, която да ви помогне в избора за постигане на по-добро здраве.